lk

Pôvod alkoholu

Alkohol poskytoval ľuďom rôzne funkcie už počas celej histórie. Od najstarších čias až do súčasnosti