firma

Telemarketing ako súčasť podnikania

Vo všeobecnosti nie je telemarketing na trhu obľúbený pojem. Príliš veľa spotrebiteľov dostáva nežiaduce volania od agresívnych agentov zameraných viac na dosiahnutie dohody alebo na predaj produktov než na rešpektovanie času spotrebiteľa. Telemarketing je

Více / viac