w1140h584wm1-13153-prodej-byty-3-1-0m2-brno-bohunice-img-9663-f68c46

Co (ne-)víte o předkupním právu?

Zdědili jste spolu se sourozenci nemovitost po rodičích nebo jste se stali nedobrovolnými spolupodílníky v rámci rozdělení majetku či v restitucích? Chcete svůj podíl prodat a nevíte, zda se svým majetkem můžete volně nakládat? Můžete, ale….

Asi jste už někdy slyšeli o předkupním právu. Jako prodávající spoluvlastnického podílu na nemovitosti jste povinni učinit nabídku k uplatnění předkupního práva všem předkupníkům, což v praxi znamená, že ostatní spoluvlastníci mohou uplatnit své předkupní právo a předmětnou nemovitost od vás za cenu obvyklou vykoupit. Výjimkou je pouze převod na osobu blízkou. Předkupní právo na nemovitosti upravuje Občanský zákoník.

 

Právo přednosti

Nabídku předkupního práva musí prodávající doručit ostatním spoluvlastníkům písemně. V tříměsíční lhůtě, která začíná běžet doručením nabídky, může předkupník předkupního práva využít. V případě, že předkupník svoje předkupní právo neuplatní nebo uplyne zmíněná tříměsíční lhůta, může prodávající svůj spoluvlastnický podíl prodat třetí osobě bez omezení.

 

Právní konzultace napoví

Institut předkupního práva je složitou záležitostí, která se nevyplatí podcenit a řešit bez odborné konzultace. Pomoci může právní poradna, kterou zřizuje každá solidní realitní kancelář. V souvislosti s problematikou je nutné zmínit, že spoluvlastník nemovitosti se může svého předkupního práva vzdát.

 

Jak na dobrovzdání se

Zákon předkupníkovi umožňuje vzdát se svého předkupního práva dvěma způsoby. Může tak učinit pro konkrétní převod. V takovém případě postačí písemné prohlášení, na kterém není nutné ověřit podpisy a které se nezapisuje do katastru nemovitostí. Druhou možností je, že se předkupník vzdá svého předkupního práva natrvalo, a to i s účinky pro své právní nástupce. Tato skutečnost se musí zapsat k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *