Letec - Creative Commons

Je životné poistenie naozaj potrebné?

Na slovenskom trhu poisťovne ponúkajú niekoľko druhov životného poistenia. Poznáme poistenie dôchodkové, kapitálové, investičné a rizikové, ktoré možno v dnešnej dobe navyše dojednať online. Aké sú špecifiká jednotlivých druhov poistenia a je jeho zriadenie naozaj potrebné?

 

Dôchodkové životné poistenie

Dôchodkové životné poistenie je pomerne špecifickým produktom, s ktorým sa v súčasnosti už toľko nestretneme. Postupne ho totiž nahradilo penzijné pripoistenie. Dôchodkové poistenie je navyše výnimočné aj z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov nepokrýva riziko smrti. „Hoci väčšina poisťovní nemá riziko smrti automaticky zahrnuté do dôchodkového poistenia, možno si tento produkt pripoistiť. V opačnom prípade sú potom peniaze vyplatené vždy samotnému poistenému, a to vo veku, ktorý si poistenec určí, „vysvetľuje Aleš Rothbarth, expert z internetového porovnávača poistenia Klik.sk.

 

Kapitálové životné poistenie

Ďalším, nie toľko obvyklým druhom životného poistenia, je poistenie kapitálové. To kombinuje poistenie pre prípad smrti a dožitia a má taktiež sporiacu zložku. „Výhodnosť kapitálového životného poistenia je sporná a zhodnotenie sporiacej zložky je minimálne a často pod úrovňou inflácie. Po uplynutí zmluvy je ale vyplatená vopred dohodnutá finančná čiastka, a to buď samotnému poistenému alebo osobe uvedenej v zmluve,“ hovorí Rothbarth.

 

Investičné životné poisteni

Investičné životné poistenie kombinuje krytie najrôznejších rizík a investície a hoci ho mnoho odborníkov odporúča vďaka možnosti si slobodne zvoliť a následne zmeniť investičnú stratégiu, nejedná sa o najvýhodnejší produkt na trhu. Je totiž, rovnako ako kapitálové poistenie, zaťažené nemalými poplatkami.

 

Rizikové životné poistenie

Naopak často využívaným druhom životného poistenia je poistenie rizikové. To v základe kryje síce len smrť poisteného, možno si však priplatiť najrôznejšie pripoistenia ako napríklad invaliditu, úraz, hospitalizáciu, závažné ochorenie alebo dlhodobú práceneschopnosť. Využíva sa najčastejšie v prípadoch, kedy je na poistenom finančne závislá rodina alebo na zabezpečenie hypotéky či iného dlhodobého úveru. Odborníci ho navyše odporúčajú dojednať čo najskôr, jeho cenu totiž určuje aj vek a zdravotný stav. „Cena rizikového životného poistenia potom závisí aj na jednotlivých pripoisteniach a na poistnej sume. Podmienky a kritériá jednotlivých poisťovní je však nutné pozorne prečítať a porovnať. To je možné napríklad na našich webových stránkach, kde možno životné poistenie nielen rýchlo porovnať ale rovno aj dohodnúť, “ dodáva Aleš Rothbarth.

Rizikové životné poistenie je totiž druhom poistenia, ktoré je možné uzavrieť online. Zmluva sa zároveň ani nemusí podpisovať a poistenie automaticky vzniká zaplatením prvého poistného. Dohodnuté riziká sú potom kryté od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po pripísaní prvej platby na účet poisťovne.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *