book-15584_960_720

Napsání seminářské, bakalářské nebo rigorózní práce nenechávejte na poslední chvíli

Měla by to být taková rekapitulace všeho, co se student za dané období naučil a zároveň způsob, díky kterému ukáže, že se dovede souvisle a odborně vyjadřovat. Bakalářská, seminární a rigorózní práce se od sebe značně liší a při jejich psaní je třeba dodržovat řadu přísných pravidel.

 

Bakalářská práce ukáže, co se ve vás skrývá

S tzv. „bakalářkou“ se studenti potkávají asi nejčastěji. Má charakter odborné práce a je podmínkou k úspěšnému zakončení studia. Napsání bakalářské práce není žádná maličkost – obvykle je vyžadováni minimálně 30-40 normostran odborného textu rozděleného až na výjimky na teoretickou a praktickou část. Téma si většinou student volí sám ze seznamu navrženého školou. Zvláště u bakalářek s praktickou částí je třeba s jejich vyhotovením začít co nejdříve.

 

Seminární práce jsou malé, ale náročné

Jak již název napovídá jde o práci zadávanou na odborně vedeném semináři nebo kurzu, která má vliv na závěrečné hodnocení studenta. Kvalitní seminární práce by měla mít okolo 3 000 slov a odborně zpracovat zpravidla velmi úzce zadané téma, které by mělo ověřit znalosti studenta a jeho schopnost pracovat s mnoha zdroji. V neposlední řadě by také měla přinést něco nového a vyjádřit vlastní názor svého zpracovatele.

 

Rigorózní práce je ze všech nejtěžší

Vypracování podkladů pro rigorózní práci se váže k získání tzv. malého doktorátu, při kterém se získaný titul uvádí před jménem. Touto prací uchazeč dokazuje, že je schopen samostatně zpracovat a vyhodnotit získané podklady a předložit je ve srozumitelné formě k posouzení. Rozsah rigorózní práce se pohybuje mezi 60-120 NS podle typu školy. Povinností je teoretická a praktická část stejně jako strukturování obsahu. Je dobré zpracovávat rigorózní práci důkladně, protože na ni obvykle píši posudky minimálně dva oponenti a autor práce se k nim musí při obhajování vyjádřit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *