04_TON-12-1

Usazený prach zvyšuje v provozech riziko výbuchu

Nános prachu v nás většinou evokuje pocit, že se někde dlouho neuklízelo, a přitom by to bylo potřeba. V průmyslových závodech je však prach problém nikoli estetickým, ale především z pohledu bezpečnosti.

 

Problémový prach

Prach je všude, setkáme se s ním v domácnostech i na pracovištích. Všude tam, kde se jakkoli manipuluje s věcmi a dochází ke zpracování surovin, vzniká prach a další nečistoty. Doma se snažíme prach pravidelně stírat, abychom měli čisto. V průmyslovém měřítku je však nemožné chodit s mokrým hadrem a prachovkou, o čisté prostředí se tak musí postarat vzduchotechnika a filtrace vzduchu. Prach se musí likvidovat, protože ve vrstvách usazeného prachu může docházet ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu. O explozi se v souvislosti s prachem moc nemluví, spíše si vybavíme nebezpečné plyny či kapaliny, přesto je prach velmi nebezpečný. Při jeho explozi může dojít k ohrožení zdraví pracovníků a poškození strojů či budov.  Centrální filtrace proto musí být ve všech provozech, ve kterých při zpracování a výrobě prach vzniká.

 

V každém odvětví

Na výbušnost prachu má vliv i stupeň rozmělnění dané suroviny, protože i jinak nehořlavé materiály v pevném stavu mohou být ve formě prachu nebezpečné, jako například hliník nebo železo. Explozní prach však vzniká i v mnoha dalších odvětvích, kde dochází ke zpracování surovin a neobejdou se tak bez odsávání explozního prachu. Slévárny, brusírny, papírny, farmaceutický a chemický průmysl i teplárny a elektrárny mohou mít s explozí prachu problémy. V potravinářství se za nebezpečný považuje každý prach, protože senný a obilní prach, mouky, cukry, kakao, škroby a mnoho dalších surovin jsou velmi náchylné k vytváření elektrostatického náboje.

Vrstva ležícího prachu vysoká jen jeden milimetr může být velkým rizikem u některých surovin, včasná a efektivní likvidace prachu je proto nezbytná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *